Regulament parteneriat Femme Boutique Medical & AdinishDoar 5 minute de citit

Organizatorii Campaniei

Organizatorii Campaniei de discount denumită în continuare "Campania" sunt:

Societatea FEMME BOUTIQUE SRL cu sediul în București, Str. Aleea Alexandru nr. 35, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/12409/2017, CIF 37964978, având cod IBAN RO77INGB0000999907038136 deschis la banca ING BANK România, reprezentată legal de către George Manole, în calitate de Director General

și

Societatea Adinish Trading S.R.L., cu sediul în București, Aleea Postavarul, nr 2, bl.E2, ap.4, parter, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1518/2018, CIF RO36571040, având cod IBAN RO78BTLRONCRT0430492401 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin Adina Foldager, în calitate de Administrator

denumite în continuare ORGANIZATORI PARTENERI

Prin participarea la aceasta Campanie, participanții, precum și toți cei implicați în aceasta Campanie, sunt de acord și acceptă prevederile prezentului Regulament, întelegând pe deplin modul de funcționare a Campaniei. Regulamentul, precum și detaliile Campaniei sunt disponibile, în mod gratuit, pe fiecare dintre adresele website-urilor oficiale ale Organizatorilor Parteneri (www.femmeboutiquemedical.comși www.adinish.com) și în cadrul clinicii medicale Femme Boutique, precum și în showroom-urile Adinish pe toata Durata Campaniei sau poate fi pus la dispoziție pe baza unei solicitări scrise în atenția oricărui Organizator Partener, la sediile sociale mai sus indicate.

Organizatorii Parteneri își rezervă dreptul de a prelungi durata Campaniei și de a modifica prevederile prezentului Regulament, pe baza unui acord agreat și semnat de ambii parteneri, urmând ca astfel de modificări să se aplice numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

Definiții

Parteneriat – colaborarea dintre Femme Boutique Medical și Adinish cu scopul de a oferi pacientelor Femme Boutique Medical și clientelor Adinish beneficii suplimentare la achiziția de produse din showroom-urile Adinish din București și din țară, precum și online de pe www.adinish.com,și la efectuarea de proceduri medicale de rejuvenare ginecologică în cadrul clinicii Femme Boutique Medical din București. Partener – parte implicată în parteneriat.

Campanie – acțiunea comună desfășurată de partenerii Femme Boutique Medical și Adinish, în perioada 01.11.2022 – 31.12.2023, prin care pacientele Femme Boutique Medical și clientele Adinish beneficiază de coduri de reducere cu respectarea condițiilor impuse de prezentul regulament.

Pacientă – persoană de sex feminin în perioada sarcinii, indiferent de vârsta sarcinii, care efectuează o investigație morfologică fetală în cadrul Femme Boutique Medical.

Clientă – persoană de sex feminin care achiziționează produse Adinish din showroom-urile din București și din țară sau de pe website-ul www.adinish.com.

Morfologie fetală – investigație imagistică realizată în sarcină, în fiecare trimestru de sarcină, în perioade clar stabilite de practica medicală, după cum urmează:

·       morfologia fetală de trimestrul I între 11-14 săptămâni de sarcină;

·       morfologia de trimestrul II, între 20-24 săptămâni de sarcină;

·       morfologia de trimestrul III, între 31-33 săptămâni de sarcină.

Rejuvenare ginecologică – proceduri medicale realizate cu tehnologii de înaltă performanță și tehnici noninvazive atât pentru îmbunătățirea aspectului zonei genitale, cât și pentru sporirea funcționalității aparatului uro-genital. Printre indicațiile medicale ale procedurilor de rejuvenare vaginală se numără atrofia vaginală, incontinența urinară, uscăciunea vaginală, laxitate vaginală.

Procedurile de rejuvenare ginecologică pot fi realizate cu ajutorul laserului MonaLisa Touch și/sau prin PRP vaginal.

Pachetul de rejuvenare ginecologică – intervenții laser sau tratament PRP. Pachetul include:

·       consultație preliminară de obstetrică – ginecologie;

·       analize specifice procedurii;

·       intervenții laser și/sau PRP, in funcție de recomandarea medicului după efectuarea consultației preliminare de obstetrică – ginecologie.

Ședințele trebuie efectuate pe parcursul a 2 luni.

Cod de reducere – cod generat de fiecare partener care asigură pacientei/clientei discount la procedura medicală de rejuvenare ginecologică sau produse Adinish, în termenul de valabilitate al codului de reducere.

Valabilitatea codului de reducere – valabilitatea se întinde până la data de 01.06.2025.

Aria de desfășurare, perioada și condițiile Campaniei

Campania se desfășoară în perioada 01.11.2022 – 31.12.2024, pe întreg teritoriul României. Campania se desfășoară în clinica Femme Boutique Medical din București, precum și în showroom-urile Adinish din București și din țară, precum și online pe site-ul www.adinish.com.

La aceasta Campanie poate participa orice pacientă gravidă a clinicii Femme Boutique Medical care efectuează minim o morfologie fetală în perioada Campaniei în cadrul clinicii Femme Boutique Medical pentru a obține discountul de 15% la achiziționarea oricăror produse din gama Adinish, indiferent de valoare.

Dovada achiziției produselor din gama Adinish îi conferă pacientei un discount de 15% la pachetul de rejuvenare ginecologică, așa cum este definit în prezentul Regulament, în cadrul clinicii Femme Boutique Medical.

Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

·       Să efectueze cel puțin o morfologie fetală (indiferent de trimestrul de sarcină) în perioada Campaniei în cadrul clinicii Femme Boutique Medical din București;

·       Să facă o achiziție showroom-urile Adinish din București sau din țară sau pe site-ul www.adinish.com.

Mecanismul Campaniei

Pacienta care efectuează cel puțin o morfologie fetală în perioada Campaniei în cadrul clinicii Femme Boutique Medical și care își manifestă în scris, prin completarea formularelor GDPR dedicate Campaniei, acceptul pentru a lua parte la Campanie va beneficia de un cod de discount de 15% la toate produsele Adinish valabil atât în showroom-urile Adinish din București și din țară, cât și pe site-ul partenerului, www.adinish.com.

Codul va fi generat la finalul investigației de morfologie fetală și va fi transmis pe email atât pacientei, cât și partenerului Adinish, împreună cu datele personale ale pacientei – nume, prenume, număr de telefon, adresă de email. Codul nu este transmisibil și poate fi utilizat exclusiv de pacienta Femme Boutique Medical pe numele căreia a fost emis.

Pacienta Femme Boutique Medical va putea beneficia de discountul de 15% la produsele din gama Adinish numai în baza prezentării codului unic emis de partenerul Femme Boutique Medical și primit după efectuarea morfologiei fetale.

O pacientă Femme Boutique Medical va primi un singur cod de discount, indiferent de numărul morfologiilor fetale sau a altor investigații și analize efectuate în clinică pe toată durata Campaniei.

Participantele la Campanie care utilizează codul de reducere de 15% în showroom-urile Adinish din București sau din țară sau pe www.adinish.com vor primi un cod de reducere de 15% la procedura de rejuvenare ginecologică, așa cum este definită în prezentul regulament, în cadrul clinicii Femme Boutique Medical.

Discountul se poate valorifica în baza unui cod unic, netransmisibil, emis de către partenerul Adinish și transmis pe email către Femme Boutique Medical, împreună cu datele personale ale persoanei. Indiferent de numărul achizițiilor, o persoană poate beneficia doar o singură dată de discountul la procedura de rejuvenare ginecologică, pe toată durata Campaniei.

Codurile de discount sunt valabile până la data de 01.06.2025.

În cazul în care clienta returnează în totalitate produsele achiziționare din showroom-urile Adinish din București și din țară sau de pe www.adinish.com, codul de reducere pentru discount de 15% la procedura de rejuvenare ginecologică va fi anulat din oficiu.

Utilizarea codurilor de discount

În showroom-urile Adinish:

Codul de discount emis de clinica Femme Boutique Medical poate fi folosit pentru achiziționarea produselor din gama Adinish din showroom-urile Adinish din București sau din țară, prin prezentarea emailului primit de la partenerul Femme Boutique Medical și a unui act de identitate pentru verificarea identității. Codul de discount nu este transmisibil. Reducerea nu se cumulează cu alte oferte active în momentul achiziției. Codul este valabil până la data de 01.06.2025.

Pe site-ul www.adinish.com:

Beneficiara codului de reducere emis de Femme Boutique Medical va putea utiliza codul pe site-ul www.adinish.com. Codul se va aplica în coșul de cumpărături, iar reducerea de 15% nu se cumulează cu alte oferte active în momentul achiziției. Codul de discount nu este transmisibil. Codul este valabil până la data de 01.06.2025.

În cadrul clinicii Femme Boutique Medical

Codul de discount emis de partenerul Adinish oferă posesoarei 15% reducere la procedura de rejuvenare ginecologică, așa cum este definită în prezentul Regulament, în cadrul clinicii Femme Boutique Medical din București. Codul poate fi folosit o singură dată pe durata Campaniei și nu este transmisibil. Codul este valabil până la data de 01.06.2025.

Pentru a beneficia de discount, posesoarea codului de reducere trebuie să sune la nr. +40 749 089 890, +40 745 120 800 pentru programarea consultației de obstetrică - ginecologie preliminare procedurii de rejuvenare ginecologică. În momentul prezentării în clinică, pacienta trebuie să prezinte codul de discount unic emis de partenerul Adinish și actul de identitate. Reducerea de 15% se va aplica la valoarea totală a planului de rejuvenare ginecologică stabilt de către medicul ginecolog, în urma consultației preliminare de obstetrică – ginecologie.

În cazul în care pacienta nu este eligibilă pentru procedura de rejuvenare ginecologică în urma raportului medical emis în urma consultației preliminare de obstetrică – ginecologie, pacienta va beneficia de 15% discount din valoarea consultației ginecologice preliminare. Reducerea nu se aplică și altor investigații și procedure medicale, altele în afară de pachetul de rejuvenare ginecologică.

Regulamentul Campaniei

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe site-ul http://www.femmeboutiquemedical.com/parteneriat-femme-adinish sau pe site-ul www.adinish.com/parteneriat-femme-adinish sau în clinica Femme Boutique Medical din București și în showroom-urile Adinish din București și din țară.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorii vor prelucra, pe toată durata de desfășurare a Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților care și-au dat acceptul în scris de a participa la Campanie.

Partenerul Femme Boutique Medical va furniza partenerului Adinish, prin email, date cu caracter personal (nume, prenume, adresa de email, număr de telefon) ale pacientelor care au realizat morfologii fetale în perioada Campaniei.

Prin plasarea unei comenzi pe site-ul www.adinish.com și valorificarea codului de discount emis de partenerul Femme Boutique in cadrul Campaniei, clienta își exprimă acordul cu privire la prevederile Regulamentului Campaniei si întelege că datele sale cu caracter personal (nume, prenume, adresa de email, număr de telefon) să fie furnizate prin eail de partenerul Adinish către partenerul Femme Boutique Medical cu scopul emiterii unui cod de discount aplicabil unei proceduri de rejuvenare ginecologică în cadrul clinicii Femme Boutique Medical.

Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti.

Încetarea înainte de termen a Campaniei

Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră (fiind asimilate cazurilor de forța majoră, cazurile fortuite și actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente), inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorilor Parteneri, din motive independente de voinţa acestora, de a continua Campania sau printr-o decizie comună a Organizatorilor.

În cazul încetării înainte de termen a Campaniei, codurile de reducere rămân valabile până la data de 01.06.2025.

În cazurile de forță majoră, Organizatorii Parteneri nu mai au nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţă publică pe site-urile Organizatorilor Parteneri www.femmeboutiquemedical.com și www.adinish.com .

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul modificării/suspendării/întreruperii Campaniei, participanții nu vor fi îndreptățiți să primească nicio despăgubire/deducere/indemnizație.

Responsabilitate

Organizatorii Parteneri sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

Organizatorii Parteneri nu își asumă răspunderea pentru datele nelivrate din cauza defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hardware).

Situațiile în care anumiti participanti sunt în incapacitate de a accesa parțial sau integral site-urile web ale Organizatorilor Parteneri, dacă aceasta incapacitate este cauzată de circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorii Parteneri îl pot, în mod rezonabil, exercita. Aceste circumstanțe pot fi cazuate de: informații eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea site-urilor și a adresei de email. Aceste circumstanțe pot fi cauzate, de asemenea, de dificultăți tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorilor de Internet. Aceste circumstanțe mai pot fi cauzate de: deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma accesării site-urilor și a căsuței de email, pierderea de către participant a datelor de logare la adresa personală de email, pierderea codurilor de reducere, blocarea adresei de email a participantului sau alte defecțiuni.

JoolzBritax RömerOliver FurniturebOblesMikk-LineBabiatorsSwandooLiewoodDesign LettersLeanderMininorSebraKid's ConceptElodiebravado! DESIGNS