Politica de confidențialitateDoar 5 minute de citit

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR) și a legislației aplicabile în România privind protecția datelor cu caracter personal, Adinish are obligația de a prelucra datele personale furnizate de cumpărator, în condiții de siguranță, în mod transparent și informat. Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al companiei Adinish și prin urmare, vom aloca toate resursele și eforturile necesare pentru ca acestea să fie prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Adinish își rezervă dreptul de a modifica această politică oricând apar modificări în activitățile prin care sunt prelucrate datele cumpăratorilor sau pentru a se conforma obligațiilor legale. Aceste modificări vor fi publicate pe www.adinish.com.

1.     Cine suntem și cum putem fi contactați Adinish Trading SRL, persoană juridică română, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/1518/2018, având cod unic de înregistrare fiscală RO38798130, proprietară a site-ului www.adinish.com, este operatorul datelor cumpărătorului atunci când prelucrează datele acestuia cu caracter personal. Pentru furnizarea de informații suplimentare în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta la adresa de e-mail info@adinish.com, cu mențiunea « în atenția Responsabilului Adinish cu Protecția Datelor ».

2.     Ce date prelucrăm

Adinish colectează și prelucrează datele necesare cu scopul de a oferi clienților săi servicii ireprosabile în momentul plasării unei comenzi pe site-ul Adinish. Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la cumpărator, prin urmare acesta are controlul deplin asupra informației comunicate. Completarea de către cumpărator a formularului de pe site, la momentul plasării unei comenzi, și / sau a creării unui cont de client echivalează cu acceptarea necondiționată ca datele astfel introduse să fie incluse în baza de date a www.adinish.com și prelucrate de Adinish și de colaboratorii săi (IT, contabilitate, curierat etc.)

Cu titlul de exemplu, când cumpărătorul plasează o comandă, următoarele informații sunt transmise și prelucrate de către Adinish: produsele dorite, adresa de e-mail, numele și prenumele, număr de telefon mobil, adresa de livrare, metoda de plată etc. Refuzul furnizării datelor solicitate la momentul plasării comenzii, determină imposibilitatea onorării comenzilor. Datele personale sunt prelucrate în următoarele scopuri:

1.     pentru prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

2.     pentru soluționarea anulărilor sau a oricărei probleme legate de o comandă;

3.     pentru returnarea produselor conform prevederilor legale;

4.     pentru rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

5.     pentru a putea răspunde la întrebările cumpărătorului / potențialilor cumpărători in legatură cu o comandă sau cu produse de pe site-ul Adinish;

6.     pentru transmiterea ofertelor personalizate, a informațiilor și a altor alerte cu conținut comercial (newsletter);

7.     pentru crearea contului de client;

8.     pentru îmbunătațirea serviciilor;

9.     pentru apărarea intereselor legitime ale Adinish și protejarea activității sale comerciale. Prelucrarea datelor în scopurile arătate mai sus este, în cele mai multe cazuri, necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Adinish și cumpărător. Unele operații, aferente scopurilor menționate mai sus, sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv cea fiscală și contabilă. Comunicarile de marketing se fac exclusiv în baza consimțământului cumpărătorului, exprimat la momentul abonării la newsletter-ul Adinish. În acest sens putem transmite orice tip de mesaj (cum ar fi e-mail, sms, apel telefonic, mobile push, webpush, etc.). Acordul poate fi revocat în orice moment, cu efect pentru viitor (prin modificarea setărilor din contul de client / prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite / sau prin contactarea Adinish folosind detaliile de contact menționate). Adinish stochează și prelucrează datele cu caracter personal pe teritoriul României.

Datele cu caracter personal nu vor fi transmise niciunei alte companii, persoane sau organizații, sub rezerva apărării intereselor legitime ale Adinish, a obligațiilor legale ce impun o astfel de comunicare și în cazul în care există un acord al cumpărătorului în acest sens, acord transmis implicit, conform prevederilor art.4.5 din Termeni si conditii generale prin plasarea/finalizarea unei comenzi și/sau crearea unui cont de client pe site-ul. Adinish depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că accesul terților, persoane juridice, la datele cumpărătorului se realizează in conformitate cu prevederile legale. În cazul în care cumpărătorul a optat pentru plata online cu cardul, procesarea datelor cardului se va face pe serverele Băncii Transilvania / First Bank/ EuPlatesc / Stripe.

Datele cardului său de plată nu vor fi accesibile Adinish și nici nu vor fi stocate de către Adinish sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția care autorizează tranzacția sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului.

Datele minorilor Adinish nu prelucrează datele minorilor care nu au implinit vârsta de 16 ani.

Durata păstrarii datelor cu caracter personal Ca regula generală, Adinish stocheaza datele cu caracter personal ale cumpărătorilor până la îndeplinirea scopurilor pentru care acestea au fost colectate, sau, după caz, atât timp cât cumpărătorul are un cont de client pe site-ul Adinish. Cumpărătorul poate oricând solicita ștergerea anumitor date sau închiderea contului. Această solicitare va fi onorată, sub rezerva obligațiilor legale.

Modalitatea de protejare a datelor cu caracter personal Adinish asigură securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei de profil precum și a prevederilor legale. În ciuda tuturor măsurilor mai sus menționate, furnizarea informațiilor prin internet nu este complet sigură, existând riscul ca acestea să fie vizibile unor terți neautorizați și implicit utilizate de către aceștia cu diferite scopuri. Adinish nu poate fi tinută drept responsabilă pentru astfel de situații, ce nu intră sub controlul său.

Drepturile cumpărătorului

Regulamentul GDPR prevede drepturile cumpărătorului cu privire la datele sale cu caracter personal, după cum urmează:

  1. poate solicita accesul la datele sale

  2. poate solicita corectarea greșelilor

  3. poate solicita încetarea sau se poate opune la prelucrarea datelor sale cu caracter personal

  4. poate adresa o plângere autorității de supraveghere competente sau poate formula o cerere de chemare în judecată în fața instanțelor

  5. poate solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal

  6. poate cere restricționarea prelucrării datelor sale

  7. poate cere portabilitatea datelor sale

Pentru exercitarea drepturior sale, prevăzute în cuprinsul Regulamentului GDPR, cumpărătorul poate contacta Adinish folosind datele de contact menționate mai sus. Termenul de răspuns este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrarii solicitării cumpărătorului Adinish, cu excepția cazului în care formularea răspunsului presupune accesarea de către Adinish a unor documente/informații într-un interval de timp mai îndelungat sau dacă sunt transmise mai multe solicitări, caz în care termenul de răspuns va fi de cel mult 60 de zile calendaristice de la data înregistrarii solicitării. Adinish nu are obligația de a da curs unei solicitări ce ar putea afecta în mod negativ drepturile și libertațile altor persoane vizate. Datele de contact ale autoritații române de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România Telefon: 0318.059.211 / 0318.059.212 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a afecta dreptul cumpărătorului de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, Adinish invită cumpărătorul să o contacteze în prealabil pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărei situații apărute în relația cu subscrisa

Politica de utilizare cookie-uri Această politică se referă la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-ul www.adinish.com sau orice aplicație, operat de SC ADINISH TRADING SRL, cu sediul social în București, Aleea Postavarul, nr.2, sector 3, (denumită în continuare Adinish).

Adinish utlizeaza cookie-uri pentru următoarele scopuri: • de funcționare a site-ului • de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului • pentru publicitate Această politică se completează cu politica Adinish cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Cookie-ul este un fișier de text de mici dimensiuni format din litere și numere, pe care un site îl salvează în calculatorul său ori pe dispozitivul mobil folosit pentru a accesa respectivul site. Cookie-urile ajută la reținerea, pentru o perioadă de timp, a acțiunilor și preferințelor cumpărătorului, ca de exemplu limba, datele pentru conectare, opțiuni de vizualizare, astfel incât nu mai trebuie reintroduse ori de câte ori cumpărătorul revine pe site sau se navigheză de pe o pagină pe alta. Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului cumpărătorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor acestuia. Cookie-urile și/sau tehnologiile similare ajută la generarea unei experiențe de navigare adaptată preferințelor și intereselor fiecărui cumpărător.

Majoritatea browserelor au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergerea automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Site-ul www.adinish.com utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web aparținând Google Inc., cu extensia “_anonymizeIp()”, adresele IP fiind prelucrate în continuare numai prescurtat, pentru a exclude o referire directă la persoane. Modulele cookies utilizate de Google Analytics permit analizarea accesării site-ului. Cookie-urile pot fi controlate și / sau șterse. Pentru detalii, cumpărătorul poate consulta site-ul www.aboutcookies.org. Cumpărătorul are posibilitatea de a șterge toate cookie-urile din calculator și de a seta majoritatea browserelor astfel încât să blocheze plasarea acestora. Este posibil ca urmare a acestei operațiuni să fie necesară o setare manuală a unor preferințe de fiecare dată când este vizitat un site. Există și posibilitatea ca unele servicii sau opțiuni să nu funcționeze.

La momentul accesării site-ului www.adinish.com, se va afișa un banner informativ cu privire la folosirea cookie-urilor. Navigând în continuare pe site, cumpărătorul își exprimă acordul pentru folosirea cookie-urilor, conform Regulamentului GDPR.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal pentru recrutare Pentru efectuarea demersurilor aferente procesului de recrutare și în scopul ocupării unei poziții în cadrul Adinish Trading S.R.L. (Adinish), datele personale ale candidaților vor fi colectate și prelucrate de firma noastra.

Adinish va prelucra doar datele cu caracter personal strict necesare în vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus, respectiv datele cu caracter personal menționate de candidați în CV –ul și/sau scrisoarea de intenție comunicate, inclusiv, dar fără limitare la nume și prenume, imagine (dacă există), adresa de e-mail, număr de telefon, nivel de studii, aptitudini și abilitați, istoricul locurilor de muncă, permis conducere, certificări profesionale, la care se adaugă orice alte date comunicate în mod voluntar.

Adinish va prelucra datele cu caracter sensibil doar daca este necesar în scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau, dupa caz, al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul securității sociale și al protecției sociale, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Furnizarea datelor cu caracter personal este una voluntară. Potrivit obligațiilor legale pe care le are Adinish și când este solicitat acest lucru, operatorul poate furniza date cu caracter personal către autoritați publice investite cu atribuții specifice în domeniul siguranței naționale, dreptului penal, ordinii și siguranței publice, instanțelor judecătoresti și altor instituții abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. În acest caz, furnizarea datelor personale se va realiza doar când există o cerere oficială de furnizare date și nu există neclaritați cu privire la legitimitatea solicitării.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi păstrate pe o perioadă de maximum 1 an de la încheierea procesului de recrutare / selecție în baza noastra de date. La terminarea perioadei stabilite pentru stocare, ștergerea sau distrugerea datelor se va efectua atât fizic cât și informatic. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 candidații au următoarele drepturi:

· dreptul de a fi informat

· dreptul de acces la date

· dreptul la opoziție, cu restricțiile precizate în art. 23 din GDPR

· dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

· dreptul la restricționarea prelucrării datelor

· dreptul la portabilitatea datelor

· dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) a datelor cu caracter personal care te privesc

· dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri.

· dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile în care și-au exprimat acest consimțământ.

În situația în care candidatul consideră ca i-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, are dreptul de a se adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (formular tip disponibil pe site-ul www.dataprotection.ro).

Pentru orice solicitări cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus și pentru a ne adresa orice alte întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Adinish, candidatul poate să trimită un e-mail la adresa: info@adinish.com, în atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.

JoolzBritax RömerOliver FurniturebOblesMikk-LineBabiatorsSwandooLiewoodDesign LettersLeanderMininorSebraKid's ConceptElodiebravado! DESIGNS