Termeni și condiții generaleDoar 5 minute de citit

Preambul

Site-ul www.adinish.com aparține și este administrat de SC Adinish Trading SRL (denumită în continuare Adinish).

Folosirea în orice mod a site-ului se supune Termenilor și Condițiilor Generale și implică acceptul explicit al acestora în versiunea afisată pe site. Adinish își rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi fără preaviz.

1. Definiții și termeni

Adinish – este denumirea comercială a SC ADINISH TRADING SRL, persoană juridică română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1518/2018, având cod unic de înregistrare fiscal RO38798130, proprietară a site-ului www.adinish.com.

Vânzător – societatea SC ADINISH TRADING SRL

Cumpărător/Client - orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care plasează o comandă pe www.adinish.com

Utilizator – orice persoană fizica sau juridică, care vizitează site-ul www.adinish.com

Site – magazinul online găzduit la adresa web www.adinish.com

Cont - secțiunea din site în care Cumpăratorul/Clientul Adinish se poate autentifica în baza unei adrese de e-mail și a unei parole, în vederea plasării unei comenzi și care conține informații despre Client/Cumpărator și istoricul acestuia în site. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actualizate

Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și de a face plata acestora

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comanda și care urmează a fi livrate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezinta contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător la momentul plasării/înregistrării unei comenzi achitate, ce nu implică prezența fizică simultană a Vanzătorului și a Cumpărătorului.

2.2. Adinish permite un acces limitat pe site, în interes personal. Acțiuni precum reproducerea, vinderea, exploatarea etc. site-ului în orice mod și fără acordul Adinish sunt strict interzise.

2.1. Conținutul site-ului www.adinish.com (precum: logo, simboluri comerciale, imagini, texte, grafice, elemente de grafică WEB, scripturi, softwear, orice informație aflată pe acest site și accesată prin orice tip de echipament electronic sau transmisă cumpărătorului de către Adinish prin orice mijloc de comunicare disponibil etc.) este proprietatea exclusivă a Adinish și a partenerilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, de legile privind proprietatea intelectuală și industrială și de orice alt act normativ incident.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

2.3. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărei informații în orice alt context decât cel original intenționat de Adinish, includerea oricărei informații în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Adinish asupra informațiilor precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea informațiilor, decât cu acordul scris expres al Adinish.

2.4. Orice informație la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obtine acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentelor Termene și Conditții, în cazul în care informația nu este însoțită de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Adinish și acesta și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Adinish cu referire la acea informație.

2.5. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza informația numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Termenilor și Conditțiilor.

2.6. În cazul în care Adinish conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținut/conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform conditțiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Adinish pentru respectivul Client/Cumpărator/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.7. Nicio informație transmisă către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandită de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Adinish și/sau al angajatului/prepusului Adinish care a mijlocit transferul informației, în cazul în care aceasta exista, fată de respectivul conținut.

2.8. Este interzisă orice utilizare a informației în alte scopuri decât cele permise expres prin prevederile Termenilor și Conditțiilor sau de acordul de utilizare care insoțește aceste prevederi, în cazul în care acesta există.

3. Exonerarea de raspundere

3.1. Adinish nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau email-urile trimise de la www.adinish.com sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunator, că nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Adinish fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea / accesarea / vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

3.2. Adinish nu este și nu poate fi facută responsabilă pentru prejudiciile produse de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate pe site, care nu se datorează culpei sale.

3.3. Imaginile și prezentarea produselor sunt puse la dispoziția Adinish de către partenerii acesteia. Adinish propune cumpărătorului o traducere a prezentării produselor care redă informațiile din descrierea originală

3.4. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu. Adinish depune toate eforturile posibile pentru a afișa corect caracteristicile produselor, inclusiv compoziția și culorile acestora. Cu toate acestea, în funcție de sistemul informatic al cumpărătorului, fotografiile pot prezenta ușoare diferențe față de produsele ce vor fi efectiv livrate.

3.5. Adinish nu raspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii lor.

3.6. Adinish nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea, Adinish nu raspunde pentru erorile de securitate ale serverului care găzduiește site-ul.

4. Politica de Confidențialitate referitoare la protecția datelor cu caracter personal

4.1. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR) și a legislației aplicabile în România privind protecția datelor cu caracter personal, Adinish are obligația de a prelucra datele personale furnizate de cumpărător, în condiții de siguranță, în mod transparent și informat. Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al companiei Adinish și prin urmare vom aloca toate resursele și eforturile necesare pentru ca acestea să fie prelucrate in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei

4.2. Adinish Trading iși rezervă dreptul de a modifica această politica oricând apar modificări în activitățile prin care sunt prelucrate datele cumpărătorilor sau pentru a se conforma obligațiilor legale. Aceste modificări vor fi publicate pe www.adinish.com.

4.3 Cine suntem și cum putem fi contactați

(1) Adinish Trading SRL, persoană juridică română, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/1518/2018, având cod unic de inregistrare fiscal RO38798130, proprietara a site-ului www.adinish.com, este operatorul datelor cumpărătorului atunci când prelucrează datele acestuia cu caracter personal.

(2) Pentru furnizarea de informații suplimentare în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta la adresa de e-mail info@adinish.com, cu mențiunea « în atenția Responsabilului Adinish cu Protecția Datelor ».

4.4 Ce date prelucrăm

(1) Adinish colectează și prelucrează datele necesare cu scopul de a oferi clienților săi servicii ireproșabile în momentul plasării unei comenzi pe site-ul www.adinish.com

(2) Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la cumpărător, prin urmare acesta are controlul deplin asupra informației comunicate.

4.5. Completarea de către cumpărător a formularului de pe site, la momentul plasării unei comenzi, și / sau a creării unui cont de client echivalează cu acceptarea necondiționată ca datele astfel introduse să fie incluse în baza de date a www.adinish.com și prelucrate de Adinish și de colaboratorii săi (IT, contabilitate, curierat etc.).

Cu titlul de exemplu, când cumpărătorul plaseaza o comandă, urmatoarele informații sunt transmise și prelucrate de către Adinish: produsele dorite, adresa de e-mail, numele și prenumele, număr de telefon mobil, adresă de livrare, metoda de plată etc.

Astfel, după caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta parteneriate cu scop comercial ori programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Refuzul furnizării datelor solicitate la momentul plasării comenzii, determină imposibilitatea onorării comenzilor.

4.6. Datele personale sunt prelucrate în următoarele scopuri:

1. pentru prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

2. pentru soluționarea anulărilor sau a oricărei probleme legate de o comandă;

3. pentru returnarea produselor conform prevederilor legale;

4. pentru rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

5. pentru a putea răspunde la întrebarile cumpărătorului / potentialilor cumpărători in legatura cu o comandă sau cu produse de pe site-ul Adinish;

6. pentru transmiterea ofertelor personalizate, a informațiilor și a altor alerte cu conținut comercial (newsletter);

7. pentru crearea contului de client;

8. pentru îmbunătațirea serviciilor;

9. pentru apărarea intereselor legitime ale Adinish și protejarea activității sale comerciale.

Prelucrarea datelor în scopurile arătate mai sus este, în cele mai multe cazuri, necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Adinish și cumpărător. Unele operații, aferente scopurilor menționate mai sus, sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv cea fiscală și contabilă.

Comunicările de marketing se fac exclusiv în baza consimțământului cumpărătorului, exprimat la momentul abonării la newsletter-ul Adinish. În acest sens putem transmite orice tip de mesaj (cum ar fi e-mail, sms, apel telefonic, mobile push, webpush, etc.). Acordul poate fi revocat în orice moment, cu efect pentru viitor (prin modificarea setărilor din contul de client / prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite / sau prin contactarea Adinish folosind detaliile de contact menționate).

4.7. Adinish stochează și prelucrează datele cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.

4.8. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise niciunei alte companii, persoane sau organizații, sub rezerva apărării intereselor legitime ale Adinish, a obligațiilor legale ce impun o astfel de comunicare și în cazul în care există un acord al cumpărătorului în acest sens.

Adinish depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că accesul terților, persoane juridice, la datele cumpărătorului se realizează în conformitate cu prevederile legale.

4.9. În cazul în care cumpărătorul a optat pentru plata online cu cardul, procesarea datelor cardului se va face prin serverele Bancii Transilvania / First Bank, Stripe.

Datele cardului sau de plată nu vor fi accesibile Adinish și nici nu vor fi stocate de către Adinish sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția care autorizează tranzacția sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului.

4.10. Datele minorilor

Adinish nu prelucrează datele minorilor care nu au implinit vârsta de 16 ani.

4.11. Durata păstrarii datelor cu caracter personal

Ca regulă generală, Adinish stocheaza datele cu caracter personal ale cumpărătorilor până la îndeplinirea scopurilor pentru care acestea au fost colectate, sau, după caz, atât timp cât cumpărătorul are un cont de client pe site-ul Adinish

Cumpărătorul poate oricând solicita ștergerea anumitor date sau închiderea contului. Această solicitare va fi onorată, sub rezerva obligațiilor legale.

4.12. Modalitatea de protejare a datelor cu caracter personal

Adinish asigură securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei de profil precum și a prevederilor legale.

În ciuda tuturor măsurilor mai sus menționate, furnizarea informațiilor prin internet nu este complet sigură, existând riscul ca acestea să fie vizibile unor terți neautorizați și implicit utilizate de către aceștia cu diferite scopuri.

Adinish nu poate fi ținută drept responsabilă pentru astfel de situații, ce nu intra sub controlul său.

4.13. Regulamentul GDPR prevede drepturile cumpărătorului cu privire la datele sale cu caracter personal, după cum urmeaza:

1. poate solicita accesul la datele sale;

2. poate solicita corectarea greșelilor;

3. poate solicita încetarea sau se poate opune la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

4. poate adresa o plangere autorității de supraveghere competente sau poate formula o cerere de chemare in judecată în fața instanțelor;

5. poate solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal;

6. poate cere restricționarea prelucrării datelor sale;

7. poate cere portabilitatea datelor sale

Pentru exercitarea drepturior sale, prevăzute în cuprinsul Regulamentului GDPR, cumpărătorul poate contacta Adinish folosind datele de contact menționate mai sus. Termenul de raspuns este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării cumpărătorului Adinish, cu excepția cazului în care formularea răspunsului presupune accesarea de către Adinish a unor documente/informații într-un interval de timp mai îndelungat sau dacă sunt transmise mai multe solicitări, caz în care termenul de răspuns va fi de cel mult 60 de zile calendaristice de la data înregistrarii solicitării. Adinish nu are obligatia de a da curs unei solicitări ce ar putea afecta în mod negativ drepturile și libertatile altor persoane vizate.

Datele de contact ale autorității române de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: 0318.059.211 / 0318.059.212

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a afecta dreptul cumpărătorului de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, Adinish invită cumpărătorul să o contacteze în prealabil pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărei situații apărute în relația cu subscrisa.

5. Politica de utilizare cookie-uri

Această politică se referă la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-ul www.adinish.com sau orice aplicație, operate de SC ADINISH TRADING SRL, cu sediul social în București, Aleea Postavarul, nr.2, sector 3, (denumită în continuare Adinish).

Adinish utlizează cookie-uri pentru următoarele scopuri:

- de funcționare a site-ului

- de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului

- pentru publicitate

Aceasta politică se completează cu politica Adinish cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Cookie-ul este un fișier de text de mici dimensiuni, format din litere și numere, pe care un site îl salvează în calculatorul sau pe dispozitivul mobil folosit pentru a accesa respectivul site. Cookie-urile ajută la reținerea, pentru o perioadă de timp, a acțiunilor și preferințelor cumpărătorului, ca de exemplu limba, datele pentru conectare, opțiuni de vizualizare, astfel incât nu mai trebuie reintroduse ori de cate ori cumpărătorul revine pe site sau navighează de pe o pagină pe alta.

Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului cumpărătorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor acestuia.

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare ajută la generarea unei experiențe de navigare adaptată preferințelor și intereselor fiecărui cumpărător.

Majoritatea browserelor au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Site-ul www.adinish.com utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web aparținând Google Inc., cu extensia “_anonymizeIp()”, adresele IP fiind prelucrate în continuare numai prescurtat, pentru a exclude o referire directă la persoane. Modulele cookies utilizate de Google Analytics permit analizarea accesarii site-ului.

Cookie-urile pot fi controlate și / sau șterse. Pentru detalii, cumpărătorul poate consulta site-ul www.aboutcookies.org. Cumpărătorul are posibilitatea de a sterge toate cookie-urile din calculator și de a seta majoritatea browserelor ca să blocheze plasarea acestora. Este posibil ca urmare a acestei operațiuni să fie necesară o setare manuală a unor preferințe de fiecare dată când este vizitat un site. Există și posibilitatea ca unele servicii sau opțiuni să nu funcționeze.

La momentul accesarii site-ului www.adinish.com, se va afișa un banner informativ cu privire la folosirea cookie-urilor. Navigînd în continuare pe site, cumpărătorul își exprimă acordul pentru folosirea cookie-urilor, conform Regulamentului GDPR.

6. Plasarea comenzii

6.1. Cumpărătorul poate efectua o comandă pe site cu sau fără crearea unui cont de client și prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpăraturi, finalizarea comenzii efectuându-se la momentul plății prin una dintre modalitățile indicate la punctul 6.2.

6.2. (1) Indiferent dacă alege sau nu să creeze un cont de client, pentru plasarea unei comenzi pe www.adinish.com, cumpărătorul este obligat să folosească o adresa de email validă.

(2) Adinish poate refuza comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în următoarele situații:

- constată folosirea de către cumpărător a unor informații neconforme cu realitatea (date incomplete sau incorecte).

- banca emitentă a cardului Cumpărătorului nu acceptă tranzacția

- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Adinish

- în cazul retragerii produselor din oferta furnizorilor

- alte motive ce țin de comportamentul Cumpărătorului/Clientului la momentul plasării unei comenzi dar și raportat la istoricul comenzilor acestuia 

6.3. Prin plasarea comenzii, cumpărătorul acceptă fără obiecțiuni Termenii și Condițiile Generale de utilizare a site-ului, valoarea lor fiind aceeași cu cea a unui contract valabil încheiat între părți.

6.4. Din cauza timpului foarte scurt de procesare a comenzilor, este dificilă operarea de modificări asupra unei comenzii deja plasate.

7. Prețul

7.1. Prețul final plătit de cumpărător este format din pretul produsului / produselor și costul transportului pentru livrare. Costurile pentru livrare sunt detaliate pe site înainte de plasarea comenzii de către cumpărător.

7.2. (1) Toate prețurile aferente produsului / produselor comercializat(e) prin intermediul site-ului www.adinish.com sunt exprimate in Lei și Euro și conțin T.V.A. conform prevederilor legale în vigoare la momentul comercializarii acestuia / acestora.

(2) Plata in Euro este disponibilă doar pentru comenzile plasate din afara României.

8. Modalitațile de plată și politica de livrare

8.1. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar va fi răspunzator pentru orice consecință cauzată de aceste erori (ca de exemplu, fără a se limita la comanda întârziată, transmisă gresit etc.). Cumpărătorul este responsabil pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în formularul de pe site.

8.2. (1) Modalitatea de plată a produselor și a costurilor aferente transportului este: plată online cu cardul, prevederile de la punctul 4.9 sunt aplicabile.

8.3. (1) Adinish livrează pe întreg teritoriul României în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la plasarea comenzii. Livrarea comenzilor se va efectua printr-un serviciu de curierat ales de Adinish. Livrarea comenzii se va realiza în conformitate cu termenii și condițiile de livrare ale respectivului serviciu de curierat. La momentul livrării, este obligatorie prezentarea unui act de identitate.

Livrari în Bucuresti și zona metropolitană prin Bookurier:

• 18 RON / colet până la 3 kg

• 1 RON pentru fiecare kg suplimentar

Livrări naționale (cu excepția Bucureștiului) prin GLS Romania:

• 20 RON / colet până la 3 kg

• 1 RON pentru fiecare kg suplimentar

*prețurile includ TVA, conform legislației în vigoare

(2) Adinish oferă livrarea gratuită în România a comenzilor cu valoare de minim 250 RON.

(3) Adinish poate livra și în alte țări din Europa. Pentru livrări în afara României, cumpărătorul este rugat să contacteze Adinish prin email la adresa info@adinish.com. Condițiile de livrare vor fi stabilite în fiecare caz în parte de Adinish, unilateral sau împreună cu cloaboratorii săi și vor fi comunicate cumpărătorului, prin orice mijloc de comunicare, inaintea plasării comenzii.

8.4. Adinish poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără a exista obligații între părți și fără posibilitatea pentru cumpărător să poată pretinde daune, pentru situații precum dar fără a se limita la: eșuarea / invalidarea tranzacției online, neacceptarea cardului cumpărătorului, date incomplete sau incorecte ale cumpărătorului.

8.5. În cazul în care ulterior plasării și plății unei comenzi se constată indisponibilitatea unui produs sau în situația în care o comandă nu poate fi onorată din motive tehnice ori neconformitați constatate la momentul expedierii, cumpărătorul va fi notificat prin email la adresa furnizată la momentul plasării comenzii și va primi inapoi banii incasați deja de Adinish, fără alte despagubiri.

9. Facturare

9.1. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Adinish va emite o factură pentru produsul / produsele comandat(e), obligatia cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare.

9.2. Facturile se vor transmite cumpărătorului prin intermediul email-ului menționat de acesta la momentul plasării comenzii.

9.3. Pentru o corectă comunicare a facturii precum și a altor informații aferente comenzii, Cumpărătorului îi revine obligația de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

9.4. Prin plasarea Comenzii, Cumpărătorul iși exprimă acordul pentru primirea facturilor în format electronic, la adresa de email indicată.

10. Garanția

10.1. Adinish nu furnizează nicio garanție de niciun fel. Singurele garanții furnizate sunt, daca este cazul, cele furnizate de partenerii săi.

10.2. Prospectele/Instrucțiunile de utilizare care însoțesc produsele, atunci când este cazul, sunt emise de partenerii Adinish.

10.3. Adinish nu poate fi tinută drept responsabilă pentru deteriorarea produsului în timpul transportului și / sau eventuale pagube de orice fel pe care cumpărătorul sau o terță persoană le-ar putea suferi după livrarea produsului / produselor.

10.4. Adinish nu iși asumă răspunderea pentru pagube apărute ca urmare a folosirii în orice mod a produsului / produselor achizitionat(e) prin intermediul site-ului www.adinish.com.

11. Receptia produselor

Cumpărătorul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către curier la livrarea produsului / produselor comandat(e), la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre acesta / acestea (denumire produs(e), cantitate, preț).

12. Politica de retur

12.1. Potrivit OUG nr. 34/2014, cumpărătorul are dreptul ca, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea comenzii să returneze produsul / produsele comandat(e). Cumpărătorul se obligă să notifice Adinish în scris, prin email la adresa info@adinish.com, asupra intenției de a returna produsul / produsele achiziționat(e), fără obligativitatea invocării unui motiv anume. În caz contrar, Adinish poate refuza returul produsului / produselor.

12.2. Adinish are obligația să returneze contravaloarea produsului / produselor în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului / produselor returnat(e).

12.3. Informațiile necesare care trebuie furnizate Adinish pentru retur sunt:

• nume, prenume

• adresa postală

• adresa de email

• numărul de telefon

• numărul comenzii

• modalitatea de restituire a sumei (datele contului bancar)

• motivul returului (opțional; informația va fi folosită pentru îmbunătățirea serviciilor).

12.4. Livrarea returului se va face printr-un serviciu de curierat ales de cumpărător, iar toate taxele de transport vor fi suportate de cumpărător.

Adresa pentru trimiterea returului:

INTERMED Concept Line SRL (SC Adinish Trading SRL) Strada Alexandria nr. 108, Bragadiru Ilfov, 077025

12.5. (1) Suma aferena returului va fi rambursată cumpărătorului prin virament bancar în contul indicat de acesta la momentul înregistrarii cererii de retur

(2) Rambursarile vor reprezenta prețul platit de cumpărător, excluzând costurile de transport (cu excepția articolelor defecte).

12.6. Produsul / produsele returnat(e) trebuie să fie în aceeași stare în care a / au fost trimise de Adinish, să fie ambalat(e) în ambalajul original, etichetele de identificare să fie atașate de produs(e) și să fie insotit(e) de documentele originale. Adinish nu iși asumă răspunderea pentru daunele apărute în timpul transportului și nici pentru produsul / produsele pierdut(e).

12.7. La returul produsului / produselor, Adinish realizează o verificare a stării acestuia / acestora și decide asupra restituiri contravalorii produsului / produselor.

12.8. În conformitate cu legea în vigoare, Adinsh își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor precum cele:

1. susceptibile a se deteriora;

2. sigilate și care au fost desigilate de cumpărător;

3. care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății și / sau din motive de igienă.

12.9. În cazul în care la livrare cumpărătorul constată că produsul / produsele este / sunt nefunctional(e) sau prezintă vicii de fabricatie, cumpărătorul poate cere înlocuirea acestuia / acestora sau returnarea imediată a sumelor deja încasate de Adinish, fără alte despăgubiri. În acest scop, cumpărătorul trebuie să notifice în scris Adinish, prin email la adresa info@adinish.com, în termen de 48 de ore de la primirea comenzii.

12.10. Dacă produsele returnate se află într-o stare în care nu se mai pot comercializa ca și produse noi ( au fost montate, au ambalajul deteriorat ) ne rezervăm dreptul de a evalua respectivele produse și de a diminua valoarea returnată, cu un procent necesar pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil) sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca second-hand.

Produsele achiziționate la pret redus față de pretul standard, în cadrul diferitelor campanii desfășurate, lichidări de stoc/colecții, atât pe site cât și în showroom nu au drept de retur.

12.11. Politica de retur pentru produsele achiziționate în Showroom

Produsele achiziționate in showroom se pot returna in termen de 14 zile.

Produsul / produsele returnat(e) trebuie să fie în aceeași stare în care a / au fost, să fie ambalat(e) în ambalajul original, etichetele de identificare să fie atașate de produs(e) și să fie insoțit(e) de documentele originale.

Este posibilă înlocuirea cu un alt produs sau altă mărime, iar returnarea banilor se face DOAR în cazul în care cumpărătorul constată că produsul / produsele este / sunt nefuncțional(e) sau prezintă vicii de fabricație.

13. Campanii promoționale (coduri de reducere, reduceri procentuale, concursuri cu cadouri, giveaway etc.)

Codurile promoționale=coduri de reducere=coduri de discount

13.1. (1) Reducerile oferite de Adinish prin orice modalitate funcționeaza exclusiv conform regulamentului astfel cum va fi stabilit de Adinish, unilateral sau în colaborare cu unii dintre partenerii săi. Respectivul regulament va face parte integrantă din Termenii și Condițiile Generale.

(2) În cazul în care apar contradicții între Termenii și Conditțiile Generale și regulamentul unei promoții, acesta din urmă va prevala.

(3) Regulamentul fiecărei campanii promoționale va fi făcut cunoscut cumpărătorului prin mijloacele de comunicare alese de Adinish.

13.2. (1) Promoțiile sunt aplicate comenzilor care respectă integral regulile respectivei campanii promoționale, sunt plasate în perioada de valabilitate a acesteia și în limita stocului disponibil.

(2) Adinish nu garantează disponibilitatea de stoc a produselor pentru întreaga perioada de promoție.

(3) Adinish poate retrage campania promoțională sau modifica regulamentul fără o notificare prealabila.

13.3. Fiecare voucher este identificat cu un cod de reducere și este valabil dacă este folosit pe site-ul www.adinish.com sau în unul din showroom-urile Adinish

13.4. Ca regulă generală, codurile de reducere pot fi folosite exclusiv în momentul plasării comenzii. Aceste coduri nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea unei comenzi după ce aceasta a fost plasată sau a unei comenzi din trecut. Un cod de reducere nu se poate utiliza pentru a plăti taxele de livrare.

13.5. Reducerea este specificată pe voucher sau în regulamentul respectivei campanii promoționale.

13.6. Voucherele conținând coduri de reducere nu sunt destinate revânzării, nu pot fi convertite în bani și nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

13.7. Adinish nu poate comercializa produse cu valoare zero. Orice articol, indiferent de promoție, va avea o valoare minimă.

13.8. Tentativa de fraudă va fi adusă la cunostința organelor abilitate.

14. Forța majoră

14.1. Niciuna din parțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

14.2. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data producerii evenimentului și să furnizeze înâuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens.

14.3. Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu incetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a acestui contract, fără ca vreuna din parți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

15.1. Prezentul contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea romana.

15.2. (1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă, orice dispută decurgând din prezentul contract.

(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din Municipiul Bucuresti.

16. Dispoziții finale

16.1. Prevederile acestor Termeni și Condiții Generale se completează cu dispozițiile Codului civil precum și cu dispozițiile legislației în vigoare aplicabile raporturilor juridice dintre Adinish și cumpărător.

16.2. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de motiv, respectiva clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

16.3. Orice reclamație privind calitatea produselor, livrare sau plata va fi adusă la cunostința Adinish de către cumpărător, în termen legal, pentru soluționarea problemei sesizate.

16.4. Valoarea maximă a obligațiilor Adinish față de orice cumpărător în cazul neîndeplinirii obligatiei de livrare sau a livrarii necorespunzatoare, ca urmare a culpei stabilite în sarcina Adinish, este egală cu valoarea sumelor încasate de Adinish de la respectivul cumpărător, fără alte despagubiri.

16.5. Orice manifestare a unui comportament contrar legii (cum ar fi comentarii cu caracter ilegal, spam-uri etc.) va fi eliminată din conținutul site-ului și raportat organelor abilitate.

16.6. În cazul unor divergențe între versiunile lingvistice, prevalează textul în limba română.

ANEXE

1. Condițiile de utilizare a voucherului cadou achiziționat pe www.adinish.com

2. Site-ul www.adinish.com oferă posibilitatea de a cumpăra un voucher digital, cu valori cuprinse între 50 – 1000 lei.

3. Voucherul se poate achiziționa doar prin plată online cu cardul.

4. După achiziționarea voucherului, cumpărătorul va primi un email de confirmare care conține codul pentru plasarea unei comenzi pentru produse. Cumpărătorul poate imprima fisierul pus la dispoziție de Adinish, completat cu numele persoanei căreia îi va fi oferit voucherul, valoarea cadoului și codul necesar pentru plasare unei comenzi pentru produse.

5. În momentul plasării unei comenzi pentru produse, se pot cumula mai multe vouchere.

6. În cazul în care valoarea comenzii pentru produse este mai mică decât valoarea voucherului, diferența rămasă se poate folosi la o nouă comandă pentru produse, utilizând același cod.

7. În cazul în care valoarea unui voucher a fost epuizată, codul nu mai poate fi refolosit.

8. Contravaloarea voucherelor nu se poate returna.

9. Valabilitatea voucher-ului este de 2 ani de la data achiziției.

10. Aceste prevederi sunt parte integrantă din Termenii și Condițiile Generale, afișate pe www.adinish.com, și pot suferi modificări.